S-au împlinit 140 de ani în toamna, ce nu de mult a trecut, de când am comemorat pe eroul naţional, Crăişorul Munţilor Avram Iancu, la Ţebea, dar şi la Arad.

Avram Iancu

Românii de pretutindeni, cu această ocazie, işi refortifică sufletele cu amintirea duioasă a Românului Nepătat, curat ca lacrima lui Dumnezeu şi care a întruchipat în modul cel mai sublim idealurile şi vrerile de libertate, egalitate, dreptate, frăţietate ale neamului său iubit.

Am putea spune, că de fiecare dată, nu este doar o simplă comemorare, un omagiu adus memoriei sale.

Am observat un mare entuziam, chiar o bucurie pe chipurile participanţilor de la Ţebea sau de la Arad, participanţii deschişi, senini, nu aveau capetele plecate dimpotrivă, feţele lor radiau destindere, confort. Care era geneza acestei stări sufleteşti tonice, de adeziune, ce îi domina pe români ? Ii bănuiam sorgintea, în slujba religioasă a preacucernicilor părinţi, în declamaţiile conducătorilor poitici, în forfota moţilor de pe plaiurile Apusenilor, dar am înţeles-o exact din manifestările de bucurie a tuturor : Avram Iancu trăieşte, este printre noi !

Românii şi acum „se aşează pe lângă un mare foc şi Iancu ospătează cu dânşii la un loc” ! Duhul lui Iancu este prezent în inimile noastre, este viu, îl simţim cum ne îmbărbătează şi ne îndeamnă să alungăm hoţii, să fim activi pe câmpia libertăţii noastre, să fin demni şi hotărâţi, să-i fim descendenţi prin idealuri. Arădenii, în fiecare an se adună, aşa cum am spus, cu bucurie la statuia Crăişorului de la Palatul de Justiţie.

Este un mare merit al eminentului jurist arădean Lazăr Dodeanu, avocatul care a avut iniţiativa să ridice acest monument cu o semnificaţie majoră, prin adunarea fondurilor necesare construcţiei, în vremuri îndoielnice de mare restrişte, când încă anumiţi locuitori ai zonei denigrau personalitatea Marelui Crai al Apusenilor. Din păcate, în urmă cu doi ani ne-a părăsit, lăsând totuşi, pentru noi, duhul ce animă şi ocroteşte spiritual, prezenţa Iancului.

Dacă avocatul Lazăr Dodeanu a fost mentorul spiritual al proietctului, cunoscutul sculptor arădean Ioan Tolan este creatorul acestui monument unic în diversitatea sculpturală naţională a eroului, realizănd prin opera sa un monument ce radiază spiritul lui Iancu. Monumentul poate fi admirat ca operă de artă, e impunător şi reuşit figurativ, la monument poţi să te închini, să-i dai pur si simplu, „bună ziua” marelui înaintaş, ba chiar să-i prezinţi scuze că nu îi urmezi indealurile, să te confesezi, să îţi faci mustrări de conştiinţă şi să hotăreşti să-l urmezi. Statuia îţi poate reaminti comandamente de viaţă din testamentul lui Avram Iancu : „Unicul dor al vieţii mele e să-mi văd naţiunea fericită, pentru care după puteri am şi lucrat până acum ...”, şi poţi să-ţi faci reproşuri, că nu să lucrezi pentru fericirea românilor. Dar ce este foarte rău, că nu doar tu, o fiinţă neglijabilă din mulţime, nu eşti eficient pentru a schimba în bine soarta românilor, ci chiar conducătorii lor nu o fac.

Stând pe banca de lângă statuie, poate vei găsi o clipă să-i adresezi, măcar în gând, doamnei profesoare Aurelia Tolan, soţia talentatului artist, recunoştinţa noastră, întrucât în mod sigur, are aportul domniei sale, neştiut de noi, la reuşita monumentului. De aceea se cuvine să-i mulţumim .

Asociaţia Naţională „Cultul Eroilor” are menirea de a cinsti pe toţI eroii patriei care s-au jerfit pentru neam şi ţară, iar dacă ar exista o scară ierarhică al vitejilor naţionali, Avram Iancu, cu siguranţă ar trebuie aşezat pe treapta cea mai înaltă.

De aceea români, vă indemn să ne închinăm la icoana încă vie şi sfântă din inimile noastre, să o sădim şi în sufletul urmaşilor nostri, icoană care poartă numele de Avram Iancu.

Colonel (rtg), Alexandru Bochiş
Membru al Colegiul director al Asociaţiei „Cultului Eroilor”


Loading Conversation